Geokomposiidid täidavad korraga mitmeid ülesandeid (separeerimine, filtreerimine, armeerimine, dreenimine ja tõkestamine). Need on tooted, milles on ühendatud kaks või enam geosünteetilist toodet: geotekstiil ja geovõrk ; geovõrk ja geomembraan ; geotekstiil, geovõrk ja geomembraan või üks nendest kolmest materjalist koos mõne muu materjaliga (terastrossid, terasankrud, deformeeritud plastikplaadid). Geokomposiidil on geovõrgu stabiliseerimisomadused ning geotekstiili eraldamisfunktsioon. Antud toodet vajatakse kõrge põhjavee ja kapillaartõusu tingimustes ning olukorras, kus kasutatakse vähem kvaliteetsemat täitematerjali. Vastavalt kombinatsioonile on omased kõik geotekstiilide, -võrkude, -membraanide üldised funktsioonid ja kasutusalad – pinnaste eraldamine, tugevdamine, filtratsioon, drenaaž ja isoleerimine. Geokomposiitide variante on hulgaliselt ja neid lisandub pidevalt. Enamlevinud variandid:

 

Geovõrk + geotekstiil

Materjal täidab nii tugevdavat funktsiooni kui ka eraldab erineva fraktsiooniga materjale täites samaaegselt filtreerimisfunktsiooni. Antud juhul saab kasutada nii jäigalt pressitud kui ka kootud geovõrke. Teatud juhtudel hõlbustavad geotekstiilid geovõrgu paremat paigaldamist, mis on väga sageli rakendatav komposiitidele, mida on ette nähtud asfaltbetoonkihtide tugevdamiseks.

 

Geotekstiil + geomembraan

Geotekstiil toimib tõkestajana ja geomembraan toimib veekindla kihina. Antud geosüsteemis on tagatud komposiidi tasapinnal vee või gaasi vaba liikumine ning samaaegselt kaitsekindlus kahjustuste eest. Selliseid materjale rakendatakse vertikaalsete ja horisontaalsete äravoolude ehitamisel, samuti prügilate taastamisel gaaside eraldamise süsteemides.

 

  • Sõidu- ja kergteed
  • Raudteed
  • Lennujaamad
  • Parkimisplatsid
  • Lennujaamad
  • Keskkonnaehitus
  • Prügilad, tunnelid
  • Üldehitus

 

Teised tooted